Cung cấp cây cảnh cho trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hải Phòng

Nguyễn Kim đã và đang trở thành một sức mạnh kinh tế nổi bật với nhiều thành tựu được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. NHÀ VƯỜN NGỌC NAM vinh dự được cung cấp cây cảnh tạo cảnh quan cho trung tâm mua sắm Nguyễn Kim tại Hải Phòng.